Καθαρισμός & σωστή συμπεριφορά σε clean rooms

Δύο από τα βασικότερα στοιχεία στους καθαρούς χώρους είναι:

1.    Η καθαριότητα του χώρου

2.    Η σωστή συμπεριφορά μας και το πώς πρέπει να κινούμαστε μέσα στους καθαρούς χώρους.


Όσο αφορά την καθαριότητα του χώρου, απαιτούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και χειρισμοί, προκειμένου να αποφευχθούν οι διασταυρωμένες επιμολύνσεις αλλά και για να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι ο καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου πραγματοποιήθηκαν σωστά.

 

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη μας δεν αναλαμβάνουμε μόνο τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων αλλά και όλων των συσκευών μικρών ή μεγάλων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε αλλά και η έμφαση που δίνουμε στην κάθε λεπτομέρεια,μας επιτρέπουν να είμαστε απολύτως σίγουροι για την ποιότητα της δουλείας μας.

Η σωστή συμπεριφορά  μας ξεκινά από την έναρξη της εισόδου μας στα αποδυτήρια και συνεχίζετε κατά την διάρκεια και την παραμονής μας στο χώρο αυτό μέχρι την έξοδό μας, είναι δείγμα υπευθυνότητας, σωστής οργάνωσης, συνεννόησης, μας εξοικονομεί πολύτιμο χώρο και χρόνο και μας μειώνει τα λειτουργικά κόστη.

Τα ειδικά  σεμινάρια που σας παρέχει η εταιρία μας σας διδάσκουν το πώς πρέπει να κινούμαστε μέσα στους καθαρούς χώρους.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ